Ministrowie zajmowali się również ściślejszą ochroną pszczół podczas dwudniowego spotkania w tym tygodniu. Uznali na przykład, że pestycydy, które są niebezpieczne dla pszczół, muszą podlegać bardziej rygorystycznym wymogom: Po zatwierdzeniu nowych składników aktywnych należy tolerować spadek kolonii pszczół o maksymalnie 10 procent.

Komisja Europejska chce zaproponować ten próg podczas rewizji przewodnika o pszczołach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), chociaż tylko Rada Ministrów Rolnictwa UE w Luksemburgu popiera z góry próg 10 proc. Francja, Holandia, Włochy i niektóre inne państwa członkowskie UE dążyły do ​​jeszcze niższego progu i chciały tolerować jedynie spadek liczby pszczół o maksymalnie 7 procent.

Z kolei Estonia, Finlandia i Bułgaria opowiadały się za progiem do 12 proc. Ostatecznie większość krajów UE zgodziła się na 10 proc. zaproponowane przez Komisję Europejską.

EFSA przedstawiła już w 2013 r. przewodnik o pszczołach, który został przyjęty tylko przez Parlament Europejski, a nie przez większość państw członkowskich UE. Poradnik ma być teraz dalej aktualizowany, a poziom ochrony pszczół zwiększony.