Pracownia Chorób Owadów Użytkowych SGGW zachęca do wzięcia udziału w badaniu strat rodzin pszczelich w sezonie 2020/2021 w Polsce.

Standaryzowany kwestionariusz ankiety został stworzony we współpracy z międzynarodową siecią „COLOSS”. Organizacja zrzesza naukowców specjalizujących się w pszczołach miodnych z całego świata i obecnie ma ponad 1600 członków. Więcej na anglojęzycznej stronie: www.coloss.org

Jak podkreślają koordynatorki badań po stronie polskiej, Anna Gajda i Ewa Mazur z Pracowni Chorób Owadów Użytkowych SGGW, dzięki zaangażowaniu pszczelarzy na całym świecie, będzie można przeanalizować jak różne czynniki związane z prowadzeniem pasieki (np. stosowane metody zwalczania lub monitoringu warrozy, korzystanie z pożytków pszczelich, przewożenie rodzin na pożytki, wymiana matek pszczelich itd.) wpływają na wysokość strat zimowych. Dodatkowo uzyskane odpowiedzi pomogą szacować straty rodzin pszczelich w poszczególnych regionach i latach.

Uzyskane z badania wyniki będą opublikowane w popularnych czasopismach pszczelarskich.

Jak zaznaczają badaczki z SGGW, polska wersja ankiety jest dostosowana do naszych warunków, dlatego niektóre pytania z wersji angielskiej zostały w niej pominięte. Dodatkowo, wychodząc pszczelarzom naprzeciw - kwestionariusz został skrócony i nieco uproszczony, żeby zminimalizować czas potrzebny do jego wypełnienia.

Ankieta dostępna pod linkiem: https://www.bee-survey.com/index.php/993434?lang=pl

Administratorem danych jest Pracownia Chorób Owadów Użytkowych SGGW. W celu ochrony prywatności dane osobowe osób biorących udział w ankieie zastaną zakodowane i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Internetowy kwestionariusz będzie zamknięty 15 czerwca.