Wysiłki państw członkowskich UE na rzecz ograniczenia stosowania antybiotyków są udane, stwierdza EFSA w swoim raporcie. Zbadano zużycie antybiotyków i rozwój oporności na antybiotyki w Europie w latach 2016-2018.

Stosowanie klasy leków znanych, jako polimyksyny, w tym kolistyny, zmniejszyło się w latach 2016-2018 w rolnictwie prawie o połowę. Ten rozwój należy przyjąć z zadowoleniem, ogłosił EFSA, ponieważ polimyksyny są również stosowane w szpitalach do leczenia pacjentów cierpiących na infekcję bakteryjną oporną na wiele leków.

Obraz jest zróżnicowany i różni się znacznie w zależności od kraju i klasy antybiotyków. Aminopenicyliny, cefalosporyny i chinolony były częściej stosowane u ludzi niż u zwierząt. Natomiast polimyksyny i tetracykliny były częściej stosowane u zwierząt niż u ludzi.

Oporność na antybiotyki jest poważnym globalnym problemem zdrowotnym, który stanowi również poważne obciążenie ekonomiczne, ostrzega urząd ds. żywności w Parmie i wzywa do dalszych wysiłków.