Od 7 maja można składać wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania w ramach uruchomionych przez Komisję Europejską pięciu takich mechanizmów przechowywania. Do kwalifikowanych produktów należą: odtłuszczone mleka w proszku (OMP), masło, sery, mięso bydła (w wieku ośmiu miesięcy i więcej), mięsa baraniego i koziego (w wieku poniżej 12 miesiąca życia).

KE zdecydowała się na tego typu rozwiązanie, aby złagodzić negatywne skutki pandemii koronawirusa na sektor rolnictwa. 

Mechanizm ten nie obejmuje wieprzowiny.

Tymczasem - w opinii Copa-Cogeca - pandemia koronawirusa wywarła na europejski rynek wieprzowiny niebagatelny wpływ.

- Bardzo wyraźnie widać to w cenach. Od początku kryzysu średnia cena w UE spadła o 13%. Szczególnie drastyczny spadek zanotowano w ostatnich dwóch tygodniach - podkreśla Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca w piśmie do Wolfganga Burtschera, Dyrektora Generalnego DG AGRI w KE.

- W wyniku epidemii trzeba było zamknąć usługi hotelarskie, restauracyjne i cateringowe. Miało to bezpośredni wpływ na produkty wieprzowe wysokiej jakości. Teraz natomiast widać już, że utrata kanału horeca znacznie zaszkodziła również ogólnym przepływom handlowym wieprzowiny - dodaje.

W opinii rolników z Copa-Cogeca, sytuacja ta, wraz z szerzącym się w zastraszającym tempie afrykańskim pomorem świń, doprowadziła do efektu kuli śnieżnej, odbijając się na dużej części "wieprzowego" sektora w kilku państwach członkowskich.  - Ceny w krajach dotkniętych ASF są wręcz niższe niż średnia UE, ponieważ nie mogą one wysyłać produktów na eksport (co wynika z faktu, iż partnerzy z Azji nie uznają zasady regionalizacji). Do tego populacja dzików zdecydowanie wymyka się spod kontroli - podkreśla Pekka Pesonen.

Jego zdaniem, dodatkowo eksport wieprzowiny ze USA do Chin prowadzi do spadku cen za eksport z Europy. - Dostęp do chińskiego rynku był jednym z głównych powodów, dzięki którym w sektorze tym jak dotąd udawało się utrzymać ceny na dobrym poziomie, przynajmniej jeszcze kilka tygodni temu. Obecna nowa sytuacja to poważny cios dla wszystkich naszych wysiłków - uważa Sekretarz Generalny Copa-Cogeca.

- W związku z tym proponujemy następujące środki: program prywatnego przechowywania wieprzowiny ze szczególnym uwzględnieniem mięsa na eksport i produktów wysokiej jakości. Naszym zdaniem mogą one realnie pomóc ochronić ciągłość w łańcuchu dostaw i zatrzymać spadek cen - napisano w piśmie do DG AGRI KE.