W odniesieniu do poszczególnych rodzajów mięsa wystąpiły jednak wyraźne różnice: produkcja wołowiny wzrosła o 0,2 proc. do 2,8 mln ton, a drobiu o 0,4 proc. do 6,7 mln t.

Z kolei produkcja wieprzowiny utrzymała silny wzrost z poprzednich lat. W porównaniu do 2019 roku wzrosła ona o 9,1 proc., a wieprzowiny wyprodukowano 5,5 mln ton.

Według pierwszego rosyjskiego wiceministra rolnictwa produkcja wieprzowiny do 2025 r. ma wzrosnąć do 6,0 mln ton. W ciągu ostatnich pięciu lat ilość ta wzrosła już o 1,2 mln ton. Udział produkcji przemysłowej wieprzowiny wzrósł obecnie do 90% proc. Jej import nie odgrywa już roli, zamiast tego wzrósł eksport.

Jak stwierdził wiceminister, podstawowym zadaniem rosyjskiej hodowli trzody chlewnej jest obecnie zwiększenie konkurencyjności, stworzenie nowoczesnej bazy hodowlanej i logistycznej oraz dalsze zwiększanie potencjału eksportowego.