Najważniejszy importer, Chiny, zwiększyły zakupy do około 235 mln dolarów, czyli 3,9 razy. Za nim plasuje się Wietnam, który zwiększył import do ponad 92 mln dolarów, a więc 3,8 razy więcej niż rok wcześniej, a także Ukraina, dokąd eksport mięsa wzrósł do około 80 mln dolarów i przyniósł o 14 proc, wyższy dochód. Innymi ważnymi krajami importującymi były Hongkong (około 47 mln dolarów) i Kazachstan (35 mln dolarów).

Najwyższe przychody - około 317 mln dolarów - pochodziło z eksportu mięsa drobiowego, który był o 71 proc. wyższy niż w analogicznym okresie w 2019 roku, głównie dzięki szerokim dostawom do Chin.

W tym samym czasie eksport wieprzowiny wzrósł ponad dwukrotnie i wyniósł około 219 mln dolarów. Ministerstwo zwróciło szczególną uwagę na rozpoczęcie eksportu do Wietnamu w listopadzie ubiegłego roku.

Również eksport wołowiny wzrósł do około 48 mln dolarów, czyli 2,9 razy więcej niż w poprzednim roku. Było to możliwe przede wszystkim dzięki otwarciu w połowie stycznia 2020 roku rynku chińskiego, na który tego typu mięso można było teraz dostarczyć za około 25 mln dolarów.