Jak niedawno ogłosiło chińskie stowarzyszenie produkcji mieszanek paszowych, całkowita produkcja pasz wzrosła o 16,1 proc. do 293,4 mln ton w porównaniu do roku 2020. Ze względu na wyższe ceny sprzedaż faktycznie wzrosła o 29,3 proc. w przeliczeniu do 170 mld euro.

Według chińskiego stowarzyszenia produkcja mieszanek paszowych w 2021 r. wzrosła o 17,1 proc. do 270,2 mln ton, a pasz treściwych o 2,4 proc. do 15,5 mln ton. Ponadto wyprodukowano 14,8 mln ton dodatków paszowych. To o 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Najważniejszymi klientami byli hodowcy trzody chlewnej, dla których przy 130,8 mln ton wyprodukowano prawie o połowę więcej pasz niż w 2020 roku.

W porównaniu do roku poprzedniego produkcja pasz dla przeżuwaczy wzrosła o 12,2 proc. do 14,8 mln ton, a dla akwakultury o 8,0 proc. do 22,9 mln ton.

Szukasz pasz? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

Jednak rynek pasz dla drobiu zmniejszył się. Wielkość produkcji dla producentów jaj zmniejszyła się o 3,6 proc. do 32,3 mln ton, a dla producentów mięsa drobiowego o 2,9 proc. do 89,1 mln ton.

Według stowarzyszenia w 2021 r. w Chinach istniało łącznie z 957 zakładami, z których każdy produkował ponad 100 tys. ton paszy rocznie. To o 208 więcej niż w poprzednim roku. W 14 zakładach produkcyjnych na terenie całego kraju można było wyprodukować ponad 500 tys. ton rocznie. Największy zakład wyprodukował jej 1,25 mln ton.

Ostoją przemysłowej produkcji pasz jest prowincja Shandong, gdzie w 2021 r. wyprodukowano około 44,7 mln ton paszy. Za nim podąża Guangdong z 35,7 mln ton.

Jak podało również stowarzyszenie, zmniejszył się udział kukurydzy i soi w chińskich mieszankach paszowych, natomiast wzrósł udział śruty rzepakowej i śruty bawełnianej.