Sekretarz stanu Henryk Kowalczyk, który odebrał od protestujących petycję, zaprosił ich na rozmowy. Dyskutowano o konieczności zwiększenia zatrudnienia w powiatowych i wojewódzkich inspektoratach weterynaryjnych, o możliwościach podniesienia wynagrodzeń, o organizacji Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zadaniach i roli Inspekcji w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności.
Po rozmowach sekretarz stanu Henryk Kowalczyk, wraz w głównym lekarzem weterynarii Ewą Lech, wyszedł do manifestujących. Zapewnił, że w resorcie jest zrozumienie dla determinacji lekarzy weterynarii. Poinformował, że od 2008 roku przewidziana jest inna konstrukcja budżetu państwa, tzw. budżet zadaniowy , co umożliwi przeznaczenie konkretnych kwot na zadania wykonywane przez lekarzy, a tym samym na wzrost ich wynagrodzeń.
Wiceminister podkreślił rolę Inspekcji w zapewnieniu eksportu produktów zwierzęcych. Mówił o dużym znaczeniu dla konsumentów działań prowadzonych przez urzędowych lekarzy weterynarii w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego. Zapewnił także, że w najbliższym czasie, przy ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostanie powołany Zespół Roboczy, w skład którego wejdą przedstawiciele środowisk lekarzy weterynarii, Głównego Lekarza Weterynarii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem prac Zespołu będzie jak najszybsze, wypracowanie sposobów rozwiązania przedstawionych dziś problemów.
Wcześniej, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przedstawicielami protestujących lekarzy weterynarii rozmawiał także podsekretarz stanu Marek Chrapek.

Źródło: MRiRW