W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano dziś rozporządzenie o uruchomieniu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny w UE. Jak argumentował to Janusz Wojciechowski Komisarz ds. rolnictwa UE jest to bieżąca, szybka odpowiedź na trudności sektora trzody chlewnej, brak opłacalności produkcji, ASF ale i kryzys w związku z rosnącymi kosztami pasz, które częściowo wynikają z wojny w Ukrainie.  

Jakie stawki za prywatne przechowywanie wieprzowiny?

Zgodnie z rozporządzeniem stawki dopłat wahają się od 157 euro/tonę do 423 euro/tonę w zależności od kategorii produktów oraz okresu przechowywania – projekt przewiduje 7 kategorii produktów oraz 4 okresy przechowywania: 60, 90, 120 lub 150 dni. Każdy wniosek o przyznanie dopłat dotyczy ilości wynoszącej co najmniej 10 ton w przypadku produktów bez kości oraz 15 ton w przypadku innych produktów.

Od kiedy można składać wnioski o dopłaty do przechowywania wieprzowiny?

Wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania w odniesieniu do kategorii produktów kwalifikujących się do objęcia dopłatą określonych w załączniku mogą być składane od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (25 marca br.).

Wnioski należy złożyć najpóźniej 29 kwietnia 2022 r. Podany we wniosku okres przechowywania wynosi 60, 90, 120 lub 150 dni. Każdy wniosek dotyczy tylko jednej kategorii produktów wymienionych w załączniku i zawiera odnośny kod CN w ramach każdej kategorii. Minimalna ilość zgłoszona na pojedynczym wniosku powinna wynosić co najmniej 10 ton w przypadku produktów bez kości oraz 15 ton w przypadku innych produktów.

Przechowywanie wieprzowiny - spóźniona interwencja?

Krajowa branża wskazuje, że dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny nie do końca są trafionym działaniem. Podobne stanowisko przedstawiła również Polska podczas posiedzenia Komitetu. - Przedstawiciel Polski poinformował Komisję Europejską (KE), że poprze przedłożony projekt rozporządzenia, jednocześnie podkreślił, że w ocenie Polski uruchomienie mechanizmu jest spóźnione, a przyznanie dopłat do przechowywania mięsa w sytuacji dynamicznie rosnących cen skupu świń ograniczy cel i efektywność tego mechanizmu – informuje biuro prasowe Ministerstwa Rolnictw i Rozwoju Wsi.

Tego zdania jest również Aleksander Dargiewicz prezes zarządu POLPIG wskazując już wcześniej, że patrząc na obecną sytuację związaną z rosnącą ceną skupu wieprzowiny, ale i konsekwencjami jakie przynosi wojna w Ukrainie uruchomienie prywatnego przechowywania wieprzowiny można uznać za działanie nietrafione.

- Skoro cena skupu żywca w ciągu ostatniego miesiąca szybko się odbudowuje (ostatnie notowania tuczników 8,50 zł/kg kl. E) i dalej będzie rosła, to wydaje się, że pomoc producentom świń jest mocno spóźniona. Komisja Europejska wychodząc obecnie z taką propozycją zamierza wspierać nie hodowców, a przetwórców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i nie mogą przełożyć szybko rosnących cen żywca na ceny produktów w sieciach handlowych. Propozycja POLPIG idzie w inną stronę niż nieefektywny program dopłat do prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny. Proponujemy, aby zamiast dopłacać do przechowalnictwa skierować większe środki na przekazanie produktów wieprzowych uchodźcom z Ukrainy, którzy z powodu wojny znaleźli się na terenie wielu krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie, w miarę możliwości, wysyłać unijną wieprzowinę na Ukrainę dla potrzebującej ludności cywilnej oraz walczącej armii ukraińskiej. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób środki zaplanowane na pomoc dla branży zostaną wykorzystanie bardziej racjonalnie, gdyż zwiększymy konsumpcję, poprawimy sytuację na rynku unijnym, a co najistotniejsze pomożemy przetrwać ludności ukraińskiej dramatyczny okres wojny. Trudno zrozumieć planowane działania KE, w których zamierza się dopłacać do wieprzowiny przechowywanej przez wiele miesięcy w prywatnych magazynach w sytuacji, w której ludzie dotknięci wojną mają trudności z pozyskaniem żywności – komentuje.

Jednocześnie zaznacza w rozmowie z redakcją, że problem, który obecnie stał się pierwszoplanowy w UE to nie przechowywanie przez kilka miesięcy unijnej wieprzowiny, a zapewnienie wystarczającej ilości pasz dla utrzymywanych zwierząt. - Ponadto producenci trzody chlewnej potrzebują zastrzyku finansowego, aby  mogli sprostać rosnącym kosztom produkcji oraz logistycznym wyzwaniom jakie pojawiły się po rozpętaniu wojny w Ukrainie. W naszej ocenie prywatne przechowalnictwo tych problemów nie rozwiąże - mówi Dargiewicz.

Kategorie produktów, do których będzie przyznawana dopłata w ramach przechowywania wieprzowiny

Produkty objęte dopłata do przechowywania wieprzowiny.
Produkty objęte dopłata do przechowywania wieprzowiny.