Cel: regionalny model ubojów

Na tle zmniejszającej się liczby zwierząt rząd francuski chce podjąć działania mające na celu utrzymanie zdolności ubojowych. Minister rolnictwa Marc Fesneau spotkał się na początku lipca z przedstawicielami zainteresowanych sektorów i władz lokalnych. Spotkanie zapoczątkowało prace nad strategią centralnego sterowania, w ramach, której mają zostać połączone zasoby i kompetencje wszystkich zaangażowanych podmiotów. Celem jest określenie dostosowanych regionalnie modeli uboju i uwzględnienie potrzeb przemysłu przetwórczego.

 

 

Analiza potrzeb w zakresie zdolności ubojowych

Według ministerstwa rolnictwa, jednym z celów jest analiza krótko-, średnio- i długoterminowego zapotrzebowania na zdolności ubojowe na szczeblu regionalnym i opracowanie na tej podstawie środków kontroli. Analizie potrzeb towarzyszyć ma zharmonizowana metoda oceny ekonomicznej rzeźni i ich wydajności. Ministerstwo milczy na temat jakichkolwiek dostępnych środków finansowych. Wspomniano tylko o 115 mln euro z programu bodźców ekonomicznych „France Relance” (Odrodzenie Francji), który został udostępniony w ramach poprzednika ministra Fesneau, Juliena Denormandy, na modernizację 181 rzeźni.