Projekt dostosowuje m.in. przepisy dotyczące zadań Inspekcji Weterynaryjnej do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczy to kontroli urzędowych czynności, które są przeprowadzane w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego.

Projekt został przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Określone zostały w nim zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.

Umożliwiono dokonywanie w Polsce uboju w gospodarstwie bydła w wieku do 12. miesiąca życia, w ramach produkcji mięsa na użytek własny. Rozwiązanie to jest realizacją postulatów zgłaszanych przez rolników.

Stworzona zostanie elektroniczna książka leczenia zwierząt. Zapewni ona dostępność - dla celów kontroli urzędowych - pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt, z których lub od których pozyskuje się żywność.

Projektowana ustawa ureguluje także kwestię dotyczącą przywozu niezharmonizowanych produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich. Minister rolnictwa będzie mógł określić w rozporządzeniu weterynaryjne wymagania przywozowe dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustanowione w przepisach UE.

Produkty pochodzenia zwierzęcego, dla których zostaną ustalone krajowe przepisy przywozowe, będą mogły być wprowadzane na rynek wyłącznie na terytorium Polski - zakłada nowelizacja.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 czerwca 2022 r.