Niemiecki Instytut Bezpieczeństwa Żywności (BFR) przeprowadził badania nad wpływem Salmonelli na kurczęta, zarówno reproduktory jak i brojlery. Badania wykazały że 10,3 proc. brojlerów było zainfekowanych, natomiast reproduktory - nie. Badania te są częścią programu występowania Salmonelli w UE.

W wymienionych badaniach znaleziono 12 różnych typów Salmonelli, ale najwięcej przypadków było S. enteritidis y S. typhimurium.

Europejskie Władze Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zbierają dane ze wszystkich krajów uczestniczących w programie, żeby zakończyć je analizą i wprowadzeniem zasad profilaktyki.

Źródło: Agrodigital