Schorzenia układu oddechowego u cieląt mogą być spowodowane przez bakterie i wirusy oraz inne drobnoustroje. Różnorodność patogenów jest bardzo duża, a problemem jest często uzyskanie materiału potrzebnego do badań. – Część bakterii wywołujących choroby dróg oddechowych normalnie żyje w oskrzelach cieląt nie powodując żadnych zmian chorobowych – wyjaśnia dr Barański. – Dopiero niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak wysoka wilgotność, wysokie stężenie mocznika, przeciągi itp., czy zbyt mała ilość przeciwciał siarowych, wyzwalają chorobę na skutek zaburzenia równowagi pomiędzy układem odpornościowym organizmu, a żyjącymi tam drobnoustrojami – dodaje.

Druga grupa bakterii to organizmy, które wywołują chorobę dopiero gdy wnikną do płuc, ale jak tłumaczy dr Barański, w ich przypadku najczęściej konieczny jest kontakt z chorym osobnikiem lub inny sposób przeniesienia bakterii na zwierzę. Rozpoznanie, jakie bakterie odpowiedzialne są za problemy oddechowe możliwe jest dopiero pośmiertnie, poprzez pobranie próby z płuc.

Za choroby dróg oddechowych odpowiedzialne są również wirusy. Jak wyjaśnia dr Barański mogą być groźne tylko dla cieląt, ale część z nich stanowi również zagrożenie dla dorosłych osobników.

Przy podejrzeniu, że schorzenia układu oddechowego mogą powodować wirusy, konieczne jest pobranie krwi, w celu wykrycia samych wirusów lub przeciwciał, które powstały po kontakcie krowy lub cielęcia z drobnoustrojem – wyjaśnia dr Barański.