W miniony czwartek senatorowie komisji ustawodawczej zdecydowali, że nie będą głosować nad poprawkami do noweli ustawy o ochronie zwierząt. Senatorowie wysłuchali ekspertów i zgłosili swoje poprawki.

Wniosek o przełożenie głosowania nad poprawkami złożył senator Adam Szejnfeld (KO), który bardzo ostro krytykował sejmowy tryb prac nad ustawą.

- Chciałbym złożyć wniosek formalny, aby ad hoc nie rozstrzygać w głosowaniu żadnych poprawek, bo byśmy się wpisali w tą złą metodę sejmowej większości procedowania ustaw w pośpiechu - powiedział Szejnfeld. Większość komisji przychyliła się do jego wniosku.

Wcześniej senatorowie różnych klubów zgłosili poprawki do ustawy.

W poniedziałek o godz. 16 prace nad nowelą wznowi również senacka komisja rolnictwa i rozwoju wsi, która w miniony piątek, po wniosku senatora PiS Zdzisława Pupy, przerwała obrady.

- Rząd zgłosi poprawki do komisji, chcielibyśmy się z nimi zapoznać, dobrze by było, żeby Biuro Legislacyjne się do tych poprawek w jakiś sposób merytoryczny odniosło, żebyśmy wpracowali takie przepisy ustawy, które będą służyły wsi, polskim rolnikom i polskiej gospodarce - mówił senator.

Ponieważ nie było sprzeciwu, wniosek został przyjęty przez przewodniczącego komisji Jerzego Chróścikowskiego (PiS) bez głosowania.

Przed posiedzeniem komisji rolnictwa senator PiS Marek Martynowski poinformował, że podczas debaty nad ustawą 13 października PiS złoży poprawkę mówiącą o pełnych odszkodowaniach dla rolników.

- W tej chwili nasi legislatorzy pracują, aby taka poprawka została opracowana - dodał.

Z kolei szef klubu PiS Ryszard Terlecki podkreślał, że "to jest bardzo ważna wiadomość, która uspokoi nieco tych, którzy starali się przedstawić tę ustawę jako szkodliwą dla rolników, dla producentów". Wyjaśnił, że chodzi o rekompensaty dla producentów mięsa.

- One zostaną, te odszkodowania czy rekompensaty uruchomione wtedy, gdy ustawa wejdzie w życie; tutaj jest przewidziany rok vacatio legis - tłumaczył. Rekompensata nie będzie jednorazowa, "tylko prawdopodobnie przez dwa czy trzy lata po wprowadzeniu ustawy" - dodał.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy, oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.