Ognisko choroby, które wystąpiło pod koniec listopada w północnej prowincji Gyeongsang, rozprzestrzeniło się do pięciu innych miast i prowincji. Wg raportów Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, w ciągu ostatniego miesiąca ubojowi poddano ponad 60 tys. świń i bydła. Rząd zmobilizował ponad 170 tys. personelu, w tym wojska, policji i innych służb publicznych, do przeprowadzania uboju i unieszkodliwiania zwłok, a tym samym zahamowania rozprzestrzeniania się choroby. Władze planują również rozszerzenie szczepień przeciw chorobie na 12 regionów , a nie 5, jak wcześniej planowano. Źródło choroby nie jest jeszcze znane.

Pryszczyca jest chorobą wysoce zakaźną, wybitnie zaraźliwą, powodowaną przez wirusa FMD. Uważa się, że jest to najgroźniejsza choroba zwierzęca, a dotyka wyłącznie gatunki parzystokopytne, tj. bydło, świnie, owce i kozy, oraz wolno żyjące, np. żubry, bizony, jelenie i antylopy.