Ptaki w Niemczech zostały policzone i zarejestrowane przez wolontariuszy, którzy uczestniczą w programach monitorowania DDA lub wprowadzających swoje obserwacje na platformę ornitho.de. Żyje tam ponad 300 gatunków ptaków lęgowych i pod tym względem Niemcy należą do jednych z najbardziej różnorodnych biologicznie krajów w Europie Środkowej.

Wyniki raportu z Niemiec

W badaniach porównywano zmianę populacji ptaków na przestrzeni 24 lat (od 1992 do 2016 r.).  Raport odnotowuje całkowitą utratę 14 milionów ptaków lęgowych, 4 miliony z tak zwanego otwartego terenu i 5 milionów z obszarów zamieszkałych przez ludzi. Stanowi to 8% ogólnej populacji ptaków. W ciągu ostatnich 12 lat  (2004-2016 r.) populacja około 1/3 gatunków zmniejszyła się, a pozostałe 2/3 gatunków pozostała stabilna lub wzrosła. 

Najbardziej dramatyczna sytuacja dotyczy kuropatwy i czajki, których populacje zmniejszyły się nawet o 90% w ciągu 24 lat. Spadki odnotowuje się w populacjach gatunków zamieszkujących łąki wilgotne, jak rycyki czy bekasy. Na niektórych terenach nie występują już turkawki zwyczajne czy skowronki.

Raport pokazuje też, że w osadach stada ptaków ulegają stagnacji, a w lasach nieznacznie wzrosły. W siedliskach leśnych liczebność takich ptaków, jak drop zwyczajny, czy bocian czarny i błotniak łąkowy wzrasta, dzięki  ukierunkowanym programom ochrony.

Niepokojące spadki w całej Europie

Na początku stycznia Deutsche Welle poinformowała, że Europejska Rada Liczenia Ptaków (European Bird Census Council) w holenderskim Nijmegen porównała ich liczebność z lat 1980 i 2016. Wyniki raportu wskazały, że z naszego kontynentu zniknęło 56% ptaków polnych. Leif Miller, szef niemieckiej organizacji ochrony środowiska NABU twierdzi, że do tej sytuacji przyczynia się intensywny system produkcji rolnej. Różnorodność gatunków ptasich rodzin jest wskaźnikiem bogatej bioróżnorodności i zdrowego krajobrazu, spadki ich populacji wskazują, niestety, na wyjałowienia się pól i łąk. 

W 2015 r. w Czerwonej Liście Ptaków Europy wykazano, że 13% z nich ma status zagrożonych, a kolejne 6%  jest bliskie zagrożeniu wg kryteriów IUCN. W sumie, prawie 1/5 europejskich ptaków narażonych jest na ryzyko szybkiego lub przyspieszonego wymarcia.

Problemy też w Polsce

W Polsce wg danych z 2017 r. gnieździ się ok. 230-240 gatunków ptaków. Od początku 20. wieku do chwili obecnej, z naszych terenów zniknęło 16 gatunków ptaków, a 4 dalsze,  znajduje się na krawędzi wymarcia. Na naszych polach nie znajdziemy już takich ptaków jak, błotniak zbożowy, pustułeczka czy drop, a na krawędzi wymarcia jest świstun czy batalion. Na szczęście w tym samym okresie, obszar Polski został  zasiedlony przez 15 nowych gatunków lęgowych, a kolejnych 5 gatunków znajduje się w pierwszej fazie kolonizacji.