Po ocenie regularnie zbieranych danych z 25 krajów w latach 2011-2021, stwierdzono, że całkowita sprzedaż antybiotyków zwierzęcych spadła w tym okresie o 47 proc. do najniższego poziomu w historii.

Ograniczenie stosowania antybiotyków

- Pozytywne wyniki odzwierciedlają wysiłki lekarzy weterynarii, rolników i przemysłu farmaceutycznego zmierzające do ograniczenia stosowania antybiotyków w celu zapobiegania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Pokazują również, że inicjatywy polityczne UE oraz krajowe kampanie promujące rozważne stosowanie antybiotyków przyczyniają się do pozytywnego wpływu na spadek ich stosowania - powiedział Ivo Claassen, szef działu leków weterynaryjnych w EMA.

Zużycie antybiotyków w nowej unijnej strategii

W swojej strategii „Od pola do stołu” Komisja Europejska planuje do 2030 r. zmniejszyć o połowę stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt gospodarskich i akwakultury.

Jak wynika z raportu EMA, w ciągu zaledwie trzech lat, między 2018 a 2021 rokiem, w 27 państwach członkowskich UE osiągnięto redukcję na poziomie 18 proc., co stanowi około jednej trzeciej planowanej wartości docelowej.