Sejm uchwalił w piątek w nocy nowelę ustawy o ochronie zwierząt, która m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego. Przeciw noweli, mimo dyscypliny w głosowaniu, zagłosowało 38 posłów klubu PiS, w tym wszyscy posłowie Solidarnej Polski; 15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu, 2 było przeciw. Za nowelą głosowała natomiast posłanka Porozumienia, wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Sroka w rozmowie oświadczyła, że "Porozumienie Jarosława Gowina zdecydowanie popiera działania zmierzające do poprawy losu zwierząt hodowlanych w Polsce".

- Niezależnie od szlachetnych intencji wnioskodawców w ustawie pojawiły się jednak przepisy zbyt daleko idące, sprzeczne z zasadą wolności gospodarczej oraz niezapewniające dostatecznej ochrony interesów polskich rolników i Skarbu Państwa - zaznaczyła.

- Dlatego nie mogliśmy poprzeć tej ustawy w zaproponowanym przez wnioskodawców brzmieniu. Nieakceptowalne naszym zdaniem jest zastosowanie zbyt krótkiego vacatio legis (w przypadku uboju rytualnego i hodowli zwierząt na futra 12 miesięcy), które doprowadzi do bankructwa setek polskich, rodzinnych firm z branży rolniczej - wskazała rzeczniczka Porozumienia.

Jak dodała, jest to tym bardziej niedopuszczalne w dobie kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19.

- W naszej ocenie ustawa nie chroni w sposób dostateczny również interesów Skarbu Państwa, gdyż naraża polskich podatników na konieczność ponoszenia ciężaru wypłat odszkodowań, czego należało uniknąć, wprowadzając dostatecznie długie vacatio legis - stwierdziła.

Zdaniem Sroki szacunkowe wyliczenia pokazują, że polscy podatnicy ponieśliby koszty liczone w miliardach złotych.

- Porozumienie Jarosława Gowina wyraża gotowość do udziału w dalszych pracach nad zracjonalizowaniem przepisów ustawy - zadeklarowała rzeczniczka partii.

Politycy z kierownictwa PiS zapowiedzieli w piątek rano, że jeszcze tego samego dnia będą podjęte decyzje przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w kwestii zawieszenia w prawach członków PiS, tych posłów, którzy byli przeciwni, wstrzymali się od głosu, bądź nie będą mogli usprawiedliwić w sposób wystarczający nieobecności na głosowaniach nad projektem tej noweli. Nie wykluczyli też perspektywy rządu mniejszościowego.