Światowa produkcja pasz dla świń spadła o 3 proc. w 2022 roku. W szczególności europejskie zakłady ograniczyły produkcję z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF) i spadku liczby zwierząt gospodarskich, choć produkcja spadła również w Chinach. 

Raport firmy Alltech

Amerykański producent karmy dla zwierząt domowych Alltech poinformował o tym w swoim raporcie Agri-Food Outlook 2023 na podstawie corocznego badania ponad 28 000 wytwórni pasz w 142 krajach. Światowa produkcja spadła o 5,4 mln ton lub 0,4 proc. w porównaniu z 2021 r. do prawie 1,27 mld ton.

Istotny wpływ na to miał fakt, że produkcja pasz dla zwierząt w około 6550 europejskich zakładach, w tym w Rosji, spadła o 12,9 mln ton, czyli o 4,7 proc., do 263,2 mln ton. Produkcja spadła również w regionach Azji i Pacyfiku z Chinami i w Afryce, odpowiednio o 0,5 proc. i 3,9 proc. Z kolei Ameryka Północna i Łacińska, Bliski Wschód i Oceania odnotowały wyższe wolumeny produkcji.

Mniej paszy dla świń

Na całym świecie większość mieszanek paszowych wyprodukowano dla brojlerów; Drugim najważniejszym produktem mieszalników w 2022 r. ponownie była pasza dla trzody chlewnej, choć jej światowa produkcja spadła o 3,0 proc. do 319,4 mln ton. Europa wniosła do tego znaczący wkład ze spadkiem o 8,3 proc. do 75,1 mln ton. Według Alltech, powodem tego były konsekwencje afrykańskiego pomoru świń (ASF) i zmniejszająca się populacja zwierząt. Ponadto produkcja w Chinach spadła o około 5 proc., ponieważ wysokie koszty paszy i niskie ceny trzody chlewnej przejściowo ograniczyły popyt. Z drugiej strony w Ameryce Łacińskiej produkcja wzrosła o 2,0 proc. do 36,2 mln ton, głównie dzięki dalszemu rozwojowi przemysłu trzody chlewnej w Brazylii. Również w Wietnamie po załamaniu po wybuchu ASF produkcja ponownie wyraźnie wzrosła.

Najważniejszy chiński producent

Z łącznym wolumenem produkcji 260,7 mln ton mieszanek paszowych, Chińska Republika Ludowa pozostaje numerem jeden na świecie, ale nawet ona odnotowała spadek o 2,8 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Za Chinami uplasowały się USA z 204,4 mln ton, znacznie wyprzedzając Brazylię z prawie 82,0 mln ton. Hiszpania została wymieniona, jako największy komercyjny producent pasz dla zwierząt w Unii Europejskiej z 31,2 mln ton; Tamtejsze zakłady wyprodukowały jednak o 12,9 proc. mniej pasz niż w 2021 r. Według Alltech, produkcja mieszanek paszowych w Niemczech była o 0,5 proc. niższa od poziomu z poprzedniego roku i wyniosła 24,4 mln ton.

Nieco ponad połowa wszystkich przebadanych fabryk mieszanek paszowych na świecie spodziewa się wzrostu produkcji w 2023 r. Tylko około jedna czwarta nie oczekuje tego.