"W związku z czasowym przywróceniem kontroli na granicach wewnętrznych UE, mając na uwadze stały ruch pojazdów transportujących żywne zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego w obrębie UE (...) proszę o decyzję w sprawie wdrożenia w punktach kontroli na granicach wewnętrznych rozwiązań, które pozwolą na realizację ruchu wyżej w/w towarów i zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym" - czytamy w piśmie do ministra spraw wewnętrznych i administracji, Mariusza Kamińskiego.

Jak zaznacza szef Inspekcji Weterynaryjnej, chodzi o traktowanie takich transportów "bezwzględnie priorytetowo", zwłaszcza dotyczy to żywych zwierząt, w przypadku których konieczne jest przestrzeganie unijnych przepisów dotyczących ich dobrostanu. Pojazdy takie powinny być kierowane na pas pierwszeństwa w obrębie punktów kontrolnych.

Dodatkowo Bogdan Konopka prosi o rozważenie wdrożenia systemu powiadamiania o zbliżającym się transporcie, tak aby firma wysyłająca czy kierowca mieli możliwość powiadomienia o swoim przyjeździe z wyprzedzeniem.

"Mając na uwadze wielokilometrowe kolejki, jakie pojawiły się w nowoutworzonych przejściach granicznych oraz otrzymywane sygnały od wojewodów i władz weterynaryjnych Litwy i Niemiec, pozwalam sobie prosić o potraktowanie tej sprawy jako pilnej" - napisał Konopka.