Główny Inspektorat Weterynarii przedstawił na mapie kolejne ognisko ASF, tym razem w gm. Dywity, w pow. olsztyńskim.

Gospodarstwo położone jest na terenie wsi Bukwałd, na obszarze tzw. niebieskiej strefy ASF. Wcześniej, w okolicy znajdowano przypadki dzików chorych na ASF.

Jednocześnie jest to już już czwarte ognisko ASF na terenie tego województwa w 2020 r.

Czekamy na oficjalny komunikat Głównego Inspektoratu Weterynarii w zakresie szczegółów dotyczących tego ogniska.

Przypominamy, że w roku ubiegłym na skutek choroby lub likwidacji ognisk (48) padło lub zostało uśmierconych 35357 świń. W tym roku, w 17 ogniskach zostało już zlikwidowanych 39 798 świń. Nie znamy jeszcze skali strat w tegorocznych ogniskach 18. i 19.

Aktualizacja, komunikat GIW:

Ognisko ASF nr 19 w 2020 r. zostało wyznaczone w gospodarstwie, w którym utrzymywano 26 świń (13 warchlaków, 9 tuczników, 3 lochy i 1 knur), położonym w miejscowości Bukwałd, w gminie Dywity, w powiecie olsztyńskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Gospodarstwo położone jest na obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE)