W tym roku, w dwudniowym spotkaniu, które odbyło się w Państwowym Instytucie Weterynarii w Puławach 2-3 czerwca, dotyczącym zagadnień produkcji świń, wzięło udział ponad tysiąc uczestników. Wśród nich byli lekarze weterynarii, co roku podnoszący swoje kwalifikacje w specjalizacji chorób świń, doradcy żywieniowi, eksperci z zakresu hodowli świń i wyposażenia chlewni oraz producenci i hodowcy trzody chlewnej.

Program konferencji jak zwykle był zróżnicowany i szczegółowo dotykał aspektów, takich jak: profilaktyka i diagnostyka chorób świń, bioasekuracja gospodarstw, właściwe zarządzanie produkcją, nowe spojrzenie na sekcję rozrodu, czy też optymalizacja żywienia świń.

Obecna sytuacja, panująca na krajowym rynku trzody nie jest łatwa ani dla lekarzy weterynarii i producentów świń, ani dla całej branży związanej z obsługą tego sektora.

Jak mówił w trakcie spotkania prof. Zygmunt Pejsak – w ciągu ostatnich 10 lat za równo pogłowie świń jak i loch zmniejszyło się prawie o połowę, co gorsza niekorzystna tendencja w zakresie pogłowia loch nadal się utrzymuje. Ten fakt, oddziałuje oczywiście na rynek pracy lekarzy weterynarii ale też na inne działy związane z chowem świń. Dlatego, lekarze weterynarii również powinni intensywnie pracować na rzecz poprawy efektywności produkcji w gospodarstwach. Nieustannie trzeba zabiegać o ten rynek. Już od dawna praca lekarza weterynarii nie oznacza wyłącznie sprzedawania leków. Dzisiaj lekarz weterynarii, to kluczowy doradca hodowcy, sprawujący nadzór nad właściwym zarządzaniem stadem, bioasekuracją, immunoprofilaktyką oraz dbaniem o dobrostan zwierząt.

W najbliższych informacjach prasowych z XX „Pejsakówki”, będziemy relacjonować najważniejsze doniesienia, które warunkują postęp i optymalizację produkcji w stadzie świń, dotyczące m.in. właściwego prowadzenia loch w okresie laktacji, które korzystnie wpływa na plenność i płodność, sterowania rozrodem świń, optymalizacji żywienia świń, czy też nowych zagrożeń dla światowej produkcji świń, czyli wirusa epidemicznej biegunki świń, a także wiele innych.

Już wkrótce więcej informacji z Konferencji na portalu farmer.pl.