W ciągu całego roku 2018 możemy się spodziewać dalszego pogarszania się warunków ekonomicznych dla chowu świń.

Na ceny skupu będzie miała wpływ podaż mięsa wieprzowego na unijnym rynku, która ma wzrosnąć. Świadczy o tym stopniowa odbudowa pogłowia świń w krajach UE. Jak informuje IERGiŻ – z krótkookresowej prognozy Komisji Europejskiej wynika, że w 2018 r. nastąpi ok. 1 proc. wzrost produkcji oraz ok. 3 proc. wzrost eksportu. W rezultacie podaż rynkowa zwiększy się w stosunku do 2017 r. o ok. 154 tys. ton, co prawdopodobnie wpłynie na spadek cen.

Dlatego według raportu Instytutu już w marcu cena trzody w Polsce może zawierać się w przedziale 4,40-4,50 zł/kg, a w czerwcu może wynieść ok. 5 zł/kg. To oznacza, że poziom cen byłby o 10 proc. niższy w porównaniu do cen z tego samego okresu 2017 r.

- Wzrost cen zbóż o ok. 10 proc. może więc powodować dalsze zawężanie relacji wyrażających opłacalność chowu. W marcu relacja cen trzoda:żyto może więc wynieść 1:6,5, a trzoda:jęczmień 1:5,5. Takie relacje wpłyną niewątpliwie na redukcję chowu trzody – czytamy w raporcie.