NPA (Krajowe Stowarzyszenie Hodowców świń, działające na terenie Wielkiej Brytanii) oszacowało, że do tamtejszych ubojni będzie trafiało ok. 2 mln tuczników/tydzień , które będą importowane z krajów, które nie spełniły wymogów dyrektywy Rady nr 2008/120/WE. Tym samym Stowarzyszenie uważa, że sprzedaż tuczników z takich gospodarstw jest nielegalna.

Dane przedstawione przez poszczególne kraje Wspólnoty pokazują, że z właściwym dostosowaniem budynków inwentarskich w swoich gospodarstwach poważnie opóźnia się 13 krajów, a jedynie 5 krajów była w pełni gotowa: Austria, Estonia, Luksemburg, Szwecja i Wielka Brytania.

Wśród krajów, które w najbliższym czasie na pewno nie zdołają się dostosować do wymogów dyrektywy znajdują się: Francja (33 proc. dostosowanych gospodarstw), Belgia (45 proc.  dostosowanych gospodarstw), Cypr i Niemcy (48 proc.), Irlandia (57 proc.), Holandia i Portugalia (63 proc.) oraz Włochy (69 proc.).

W grupie krajów które na dzień dzisiejszy w większym stopniu są zaawansowane we wdrażaniu  dyrektywy, znajdują się: Hiszpania (70 proc. dostosowanych gospodarstw),  Słowenia (72 proc.), Finlandia (73 proc.), Malta (75 proc.), Polska (80 proc.), Łotwa (82 proc.), Grecja (83 proc.), Dania (85 proc.).

Z kolei wśród krajów, które są dostosowane w większym stopniu niż 90 proc. gospodarstw, są: Bułgaria, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja i Węgry.

NPA nie może zrozumieć, że kraje zlekceważyły zmianę prawną  w utrzymaniu loch prośnych, o której było wiadomo już od dwunastu lat.

Aktualnie główne sieci supermarketów w Wielkiej Brytanii zapowiedziały, że nie będą sprzedawały wieprzowiny która będzie pochodziła z krajów które nie wdrożyły w życie dyrektywy 2008/120/WE z dniem 1 stycznia 2013 r.

Dodatkowo sieci handlowe i producenci mięsa na terenie WB w już jakiś czas temu wprowadzili oznaczenia na sprzedawanej wieprzowinie. Mięso i wędliny wyprodukowane i przetwarzane  na terenie Wielkiej Brytanii są oznaczone logo „Red Tractor”.

Logo ma zachęcać konsumentów aby podczas zakupów kierowali się przy wyborze logiem, które wskazuje, że produkt jest w 100 proc. produktem krajowym.