Z przypadkami agresji i kanibalizmu wśród trzody zetknął się prawdopodobnie każdy producent trzody chlewnej. Jest to bowiem zjawisko powszechne, a im bardziej intensywna produkcja, tym częściej można je zaobserwować. Jako prawdopodobne przyczyny tego zjawiska często podaje się bowiem niekorzystne warunki środowiskowe: zbyt duże zagęszczenie zwierząt, utrzymanie bezściołowe, czy niekorzystne warunki mikroklimatyczne wewnątrz chlewni.  Pamiętajmy jednak, że wpływ na występowanie aktów agresji w stadzie mogą mieć również błędy żywieniowe, najczęściej związane z niedoborami niektórych substancji odżywczych.

Jako najważniejszy czynnik żywieniowy mogący sprzyjać wystąpienie przypadków agresji wymienia się niedobory niektórych składników mineralnych, witamin, oraz nieprawidłową zawartość włókna – zarówno niedobór, jak i nadmiar tego składnika zwiększa bowiem ryzyko występowania pogryzień. Przypuszcza się ponadto, że przypadki agresji mogą być następstwem niedostatecznej ilości białka w paszy lub nieprawidłowego zbilansowania aminokwasów egzogennych. Jako czynnik ryzyka wystąpienia pogryzień wymienia się również zanieczyszczenie paszy mikotoksynami.

W ograniczeniu przypadków kanibalizmu w stadzie mogą nam pomóc specjalne mieszanki paszowe uzupełniające, oferowane przez niektóre firmy paszowe (np. Kani – Stop, czy Anty – Kanibal). W swoim składzie zawierają one substancje, których niedobór zwiększa ryzyko występowania przypadków kanibalizmu: związki mineralne (magnez, sód, chlor), witaminy i detoksykanty. Cena takich preparatów wynosi około 9 – 10 zł/kg, a producenci rekomendują ich stosowanie w dawce 5 kg/tonę mieszanki paszowej na kilka dni przed wystąpieniem czynnika mogącego wywołać agresję, np. łączenia grup.

Oprócz niedoborów, przypadkom agresji i kanibalizmu mogą sprzyjać także błędy związane z techniką żywienia: np. ograniczony dostęp do paszy czy wody. Jeżeli takie zjawisko nastąpi dochodzi wówczas do silnej konkurencji pomiędzy zwierzętami, skąd już prosta droga do wystąpienia przypadków agresji. Zadbajmy zatem, aby wszystkie zwierzęta miały swobodny dostęp zarówno do paszy, jak i wody.