Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi badania dotyczące planowanego przejęcia. Po uzyskaniu jego pozytywnej opinii, zakup zostanie sfinalizowany. Dzięki temu przejęciu, Agrifirm obejmie zasięgiem swojej działalności praktycznie całe terytorium Polski oraz podejmie ważny krok w kierunku stania się jedną z trzech największych wytwórni pasz w Polsce. 

Nabycie firmy Bacutil jest zgodne ze strategią zakładającą rozszerzanie podstawowej działalności w zakresie pasz dla zwierząt, upraw rolnych, ogrodnictwa oraz produktów specjalistycznych. Istotnym punktem strategii jest rozwój zagranicznej działalności w rejonach takich jak Europa Środkowo-Wschodnia. Bacutil to firma, która w swojej działalności koncentruje się głównie na sektorze drobiowym, zarówno hodowli kurcząt brojlerów jak i kur niosek, a zakład produkcyjny zlokalizowany jest w Bedlnie Radzyńskim, we wschodniej części Polski.

Dzięki dogodnej lokalizacji Bacutil oraz w połączeniu z rozmieszczeniem pozostałych wytwórni w Polsce, Agrifirm uzyskało praktycznie ogólnokrajowy zasięg. Firma będzie obecna we wszystkich najważniejszych rolniczych obszarach Polski. Zdolności produkcyjne wytwórni Bacutil to aktualnie 100 000 ton rocznie.

- Dzięki temu przejęciu podejmujemy ważny krok w kierunku realizacji naszego celu, a mianowicie uplasowania się w top 3 producentów pasz w Polsce. Naszą misją jest dostarczanie istotnych, mierzalnych i zrównoważonych wartości dla naszych klientów. Realizujemy to poprzez zapewnianie im zrównoważonych, wysokiej jakości koncepcji żywieniowych oraz doradztwa, które umożliwia naszym hodowcom maksymalizację zysków na swoich  fermach. Naszą misję skutecznie realizowaliśmy w ubiegłych latach. Dzięki temu przejęciu oraz dalszemu autonomicznemu wzrostowi top 3 jest w naszym zasięgu. - tłumaczy John Dortmans, Dyrektor Generalny Agrifirm Europa Środkowo-Wschodnia.

W Bacutil zatrudnionych jest około 50 pracowników, którzy po przejęciu przez Agrifirm, będą kontynuować pracę dla firmy. Zdolność produkcyjna wytwórni wynosi 100 000 ton i może być ona w przyszłości zwiększana. Z tej lokalizacji Agrifirm będzie dostarczać klientom pełną gamę produktów i usług.