Konferencja Alltech Mycotoxin Management Blitz odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2015 w EXPO-ŁÓDŹ przy ul. Politechniki 4 (SALA A i B, POZIOM II) w Łodzi.

Konferencja Alltech Mycotoxin Blitz składa się z 4 paneli:

22.04.15 - 10:30-15:00 PANEL DLA PRODUCENTÓW PASZ

Ta część przeznaczona jest dla szefów produktu, sprzedawców i doradców klienta, osób odpowiedzialnych za zakup surowców, osób odpowiedzialnych za jakość, technologów, specjalistów PR, osób obsługujących reklamacje.

23.04.15, 10:00-14:00 PANEL DLA HODOWCÓW BYDŁA MLECZNEGO

Ta część przeznaczona jest dla właścicieli ferm, zootechników, osób przygotowujących pasze oraz agronomów, dojarzy oraz przetwórców mleka.

23.04.15, 12:00 -15:00 PANEL DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Ta część przeznaczona jest dla właścicieli ferm, zootechników, osób kupujących materiały paszowe i przygotowujących pasze, osób zajmujących się inseminacją i obsługą zwierząt, osób odpowiedzialnych za uprawę i zbiór zbóż.

24.04.15, 12:00-17:00 PANEL DLA LEKARZY WETERYNARII

Spotkanie jest dedykowane głównie dla lekarzy zajmujących się bydłem i trzodą chlewną.

Prelegenci:

lek. wet. JACEK NĘDZA - ukończył SGGW na wydziale Weterynarii w Warszawie. W 1995 roku odbył 3 miesięczny staż w Wisconsin, USA, którego kierunkiem był rozród oraz zastosowanie embriotransferu w hodowli bydła. Dwa lata później uczestniczył w szkoleniu prowadzonym w Irlandii przez wiodącego międzynarodowego specjalistę ds. rozrodu bydła doktora Dana Ryan'a, podczas którego zgłębił temat diagnostyki ultrasonograficznej układu rozrodczego krów. Brał również udział w szkoleniach prowadzonych przez firmę CogentUK w Wielkiej Brytanii, gdzie nabył wiedzę na temat technologii nasienia seksowanego. Jako wicedyrektor Top Farms Głubczyce aktywnie uczestniczył we wdrażaniu tej technologii na polskich fermach. Obecnie prowadzi własną praktykę weterynaryjną, przeprowadza kursy dla przyszłych inseminatorów oraz współpracuje z kilkunastoma dużymi hodowlami bydła i ośrodkami zarodowymi.

lek. wet. MICHAŁ BAJKOWSKI - ukończył studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W 2012 roku ukończył kurs specjalizacyjny z zakresu chorób trzody chlewnej. Obecnie prowadzi własną praktykę weterynaryjną oraz udziela wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania produkcją i chorób trzody chlewnej.

NICK ADAMS - dołączył do przemysłu paszowego w 1996 roku zajmując stanowisko w Hanford Feeds Ltd jako Specjalista ds. przeżuwaczy w południowo-zachodniej Anglii. Po 3 latach w Hanford Feeds Ltd. przyjął stanowisko w Alltech. Współpracuje z Alltech od ponad piętnastu lat, zaczynając pracę w Wielkiej Brytanii, a następnie spędzając 8 lat w Kalifornii. Jego rola w ciągu ostatnich 8 lat koncentruje się na wspieraniu części biznesu Alltech związanej z pleśniami i mikotoksynam, a jego aktualne stanowisko to Global Sales Director, Mycotoxin Management Team.

GUILHERME BROMFMAN - dołączył do Alltech w Brazylii w 2001 roku, a do jego obowiązków należało prowadzenie Grain Quality Programme w tym kraju, którego wiele regionów odwiedzał wdrażając sposoby lepszego zachowania jakości ziarna w czasie przechowywania. W 2009 roku przeniósł się do Karoliny Północnej na stanowisko Kierownika Regionalnego dla tego obszaru, gdzie miał okazję pracować z największymi integratorami świń i drobiu na świecie. Od 2012 roku jest kierownikiem Mycotoxin Management Program w Ameryce Północnej.

lek. wet. MICHAŁ DĄBROWSKI - kończy pracę doktorską: "Wpływ niskich dawek mikotoksyn fuzaryjnych na układ immunologiczny przewodu pokarmowego świń." W swojej pracy analizuje wpływ intoksykacji mieszanej na komórki dendrytyczne i ekspresji receptora Toll-like 2 i 9 w przewodzie pokarmowym. Jest pracownikiem naukowym Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W celu uzyskania dalszych informacji lub rejestracji, prosimy o kontakt.

Alltech Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 872 41 97

E-mail: ahostynska@alltech.com

.