Uznawana w przeszło 35 państwach akredytacja ISO/IEC 17025:2005  potwierdza kompetencje i odpowiednie przygotowanie laboratorium do przeprowadzania testów. Od momentu otwarcia laboratorium analityczne Alltech w Winchester, Kentucky, otrzymało próbki przeszło 50 różnych pasz z ponad 80 krajów. Najnowocześniejsza, zastrzeżona metoda analityczna 37+® w technologii LC-MS/MS (chromatografia cieczowa-spektrometria mas) opracowana przez Alltech i stosowana w laboratorium służy wykrywaniu i obliczaniu stężeń ponad 37 różnych mikotoksyn na poziomie części na miliard (ppb) oraz części na tryliard (ppt).

- Fakt przebadania 10 000 próbek ustanawia nowy standard w zakresie wykrywania mikotoksyn oraz wzmacnia zaufanie naszych klientów do precyzyjności, dokładności oraz rzetelności programu analizy zawartości mikotoksyn Alltech 37+ - powiedział Steve Mobley, kierownik laboratorium analitycznego Alltech. - Nasze podejście diagnostyczne pozwala nam dogłębnie analizować problemy dotyczące zdrowia zwierząt hodowlanych, śledzić globalne zmiany związane z występowaniem mikotoksyn oraz opracowywać całościowe, odpowiadające konkretnym potrzebom programy walki z mikotoksynami dla naszych klientów.

Na podstawie wyników badań próbek dostarczonych w ciągu ostatnich trzech lat, Alltech stworzył raport globalnego skażenia mikotoksynami oraz trendów przyszłych zmian w różnych regionach. Stwierdzono, że 97 proc. przebadanych próbek zawiera jedną lub więcej mikotoksyn, średnio jest to sześć mikotoksyn na próbkę. W przeszło 70 proc. próbek wykryto trichoteceny grupy B oraz fumonizyny.

Laboratorium oferuje ogromną bazę danych w celu rozpoznania problemów związanych z działaniem mikotoksyn na całym świecie, udostępniając producentom dokładne informacje na temat skażenia mikotoksynami w ramach programu zarządzania ryzykiem mikotoksyn (Alltech Mycotoxin Management). Ponadto, opracowany przez firmę Alltech zastrzeżony program oceny ryzyka „traffic light” („sygnalizacja świetlna”)  pozwala ocenić skumulowany i synergiczny efekt działania mikotoksyn w zależności od gatunku i wieku zwierząt, nawet jeśli mikotoksyny występują w zróżnicowanych i niskich stężeniach.

Program zarządzania ryzykiem mikotoksyn (Alltech Mycotoxin Management) cieszy się międzynarodowym uznaniem już od chwili wprowadzenia. Niedawno internetowy portal informacyjny China Feed Industry Information Network przyznał mu nagrodę Star Feed Additive—Top 5 Mycotoxin Solution. Pod koniec 2013 roku metoda 37+® zdobyła nagrodę jednej gwiazdki we francuskim programie INNOV’SPACE promującym nowe produkty i usługi w rolnictwie. Program został również laureatem nagrody za innowacyjność Dairy Herd Management na targach 2014 World Dairy Expo.

W przypadku zainteresowania badaniami paszy pod kątem mikotoksyn prosimy o kontakt pod tel. 22 872 41 97.