Deklaracja, która mówi o tym, że od 1 stycznia 2012 r. chirurgiczna kastracja knurów w UE będzie mogła być przeprowadzana jedynie w znieczuleniu ogólnie przyjętymi metodami, a w drugim etapie – od 1 stycznia 2018 r. chirurgiczne metody kastracji mają zostać całkowicie zniesione jest dokumentem, który powstał z inicjatywy głównie krajów, w których występowały duże naciski organizacji „zielonych” na poprawienie dobrostanu zwierząt.
 
Nie należy się obawiać, że zostaniemy  zmuszeni do przestrzegania powyższych wymagań, gdyż nie istnieje na razie żadne unijne rozporządzenie, które regulowałoby kastrowanie knurów w znieczuleniu lub jego całkowite zaprzestanie – tłumaczy dr Katarzyna Skrzymowska z PZPiHTch „POLSUS”.

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt przegłosowano jednogłośnie decyzję finansową dotyczącą alternatywnych metod kastracji knurów. Na spotkaniu ustalono, że do końca 2011 r. zostaną wdrożone w życie trzy projekty dotyczące:  przeprowadzenia badań wspólnie ze Wspólnotowym Centrum Badawczym w celu opracowania metod referencyjnych pomiaru czynników wpływających na zapach knura,  analizę akceptacji przez konsumentów z UE i krajów trzecich produktów pochodzących od samców świń a także utworzenie strony internetowej na temat informacji i szkoleń z zakresu europejskiego partnerstwa w zakresie kastracji knurów.