Amerykanie mają wysokie wymagania jeśli chodzi o jakość mięsa. Wieprzowina musi spełniać ich szczególne standardy dla poszczególnych elementów, chociażby gdy weźmiemy pod uwagę proporcję tłuszcz do mięsa w przypadku boczku. Mają też wysokie wymagania jeśli chodzi o marmurkowatość mięsa – mówi dr Stanisław Niemyjski.

Utrata rynku USA to na pewno spory cios dla branży mięsnej, tym bardziej że sprzedaż w tamten region świata była bardzo opłacalna, co podkreśla również Mariusz Dziwulski, ekspert z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego.

- Eksport wieprzowiny do USA rozwijał się dość dynamicznie w ostatnich latach. Od 2013 do 2017 r. wzrósł blisko 15-krotnie. Co więcej w pierwszych 7 miesiącach 2018 r. sprzedaż zwiększyła się o 9% r/r (za MRiRW). Sprzedaż do USA charakteryzowała się wysoką opłacalnością - wysyłano tam głównie droższe elementy wieprzowe. Przeciętna cena mięsa w eksporcie do tego kraju od stycznia do lipca 2018 wyniosła 2,5 EUR/kg, to o 77% więcej niż w przypadku sprzedaży do Niemiec – komentuje Mariusz Dziwulski.