Mniejsza ilość, ale wyższe przychody

Według danych Amerykańskiej Organizacji Eksportu Mięsa (USMEF) w ubiegłym roku za granicę sprzedano 2,92 mln ton wieprzowiny, w tym przetwory. Było to o około 54 500 ton lub 1,8 proc. mniej niż w 2020 r., Ponieważ jednak średnia wartość wyeksportowanej wieprzowiny wzrosła o 7,0 proc, przychody z eksportu wzrosły o 5,1 proc. do rekordowego poziomu 8,11 mld dolarów.

Gwałtowny spadek eksportu do Chin

Spadek sprzedaży do krajów trzecich wynikał z jednej strony z 2,2 proc. spadku produkcji wieprzowiny w USA do 12,56 mln ton, który nastąpił po raz pierwszy od lat, a z drugiej strony z niechęci do zakupów ze strony najważniejszego klienta, czyli Chin.

Według USMEF eksport wieprzowiny do Chin, w tym do Hongkongu, spadł w porównaniu z wysokim poziomem z 2020 roku o około 301 tys. ton lub 29,1 proc. do 734 620 ton. Strata w przychodach z eksportu była równie silna i wyniosła 26,7 proc. do prawie 1,74 mld dolarów, przy czym ChRL nadal prowadziła wśród najważniejszych kierunków pod względem wartości eksportu.

Meksyk nowym głównym klientem

Pod względem ilościowym Meksyk powrócił na pozycję najważniejszego odbiorcy ze wzrostem sprzedaży o 27,1 proc. do 874 590 ton. Jednocześnie dało to dostawcom z USA wzrost sprzedaży o 45,2 proc. do prawie 1,68 mld dolarów, ponieważ do sąsiedniego kraju dostarczane były w szczególności droższe elementy.

Eksporterzy wieprzowiny z USA odnotowali również dwucyfrowy procentowy wzrost dostaw do Ameryki Południowej i Środkowej, krajów ASEAN i Karaibów.

Z kolei eksport do Oceanii spadł o 23,5 proc, ponieważ Australia kupiła mniej amerykańskiej wieprzowiny. Ogólnie jednak straty w chińskim biznesie zostały dość dobrze zrekompensowane wyższą sprzedażą innym klientów na całym świecie.