Ostatnie miesiące są czasem rekordowo niskiej opłacalności chowu trzody chlewnej. Nałożyły się na to nie tylko niskie ceny skupu tuczników, ale także bardzo wysokie ceny zbóż paszowych. Jak czytamy w najnowszym wydaniu Agromapy – kwartalnika publikowanego przez analityków banku Credit Agricole, główną przyczyną niskich cen tuczników – a co za tym idzie fatalnej opłacalności produkcji, jest nadpodaż tuczników na rynku UE, w bezpośredni sposób wynikająca z ograniczenia eksportuwieprzowiny na rynek  chiński:

„Zgodnie z danymi USDA pogłowie świń w Chinach zwiększyło się w 2020 r. do 406,5 mln sztuk wobec 310,4 mln sztuk w 2019 r. (+31,0%). Oznacza to, że Chiny w znacznym stopniu odbudowały już swoje pogłowie trzody chlewnej, po tym jako doszło do jego silnego spadku ze względu na straty związane z ASF” – czytamy.

Kiedy wzrosną ceny tuczników?

„Uważamy, że w I kw. 2022 r. ceny skupu trzody chlewnej osiągną swoje minimum lokalne a kolejne kwartały przyniosą ich łagodny wzrost, czemu sprzyjać będzie obserwowany obecnie spadek pogłowia świń w UE ze względu na niską opłacalność produkcji, przy oczekiwanym przez nas dalszym ożywieniu popytu wewnętrznego w UE, przede wszystkim ze strony kanału HoReCa, wraz z wygasaniem pandemii. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są rozprzestrzenianie się ASF oraz dalszy przebieg pandemii” – czytamy w najnowszym wydaniu kwartalnika.

Jakie będą ceny tuczników w przyszłym roku?

„W okresie I-IX 2021 r. wartość polskiego eksportu wieprzowiny (żywca, mięsa oraz przetworów) spadła o 5,2% r/r wobec wzrostu o 2,1% w analogicznym okresie 2020 r. Cena skupu żywca wyniosła w październiku 4,20 zł/kg (-6,9% r/r), co przy obecnych cenach pasz dla świń wskazuje na silne pogorszenie opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Po uwzględnieniu czynników globalnych oraz krajowych prognozujemy, że cena skupu żywca wieprzowego w Polsce na koniec 2021 r. wyniesie ok. 4,00 zł/kg oraz 5,00 zł/kg na koniec 2022 r.” – prognozują analitycy banku Credit Agricole.

Dla wielu jest już za późno

Niestety dla wielu producentów trzody podwyżki te - zakładając oczywiście że wystąpią - będą z pewnością zbyt późne. Już dziś słyszymy o masowej likwidacji stad trzody chlewnej w Polsce. Pojawia się również pytanie, czy prognozowane przez specjalistów stawki wynoszące około 5zł/kg będą gwarantem opłacalności produkcji. Jeszcze nie tak dawno większość producentów brałaby taką cenę skupu w ciemno, jednak przy dzisiejszych kosztach pasz, a także energii czy opieki weterynaryjnej, nie jest wcale oczywiste, że ceny tuczników na poziomie 5 zł/kg wagi żywej zapewnią opłacalność produkcji.