Zdaniem Mariusza Dziwulskiego trudno także spodziewać się, aby koszt żywienia zwierząt uległ znaczącej obniżce. Oznacza to, że przed producentami trzody jeszcze przynajmniej kilka trudnych miesięcy.