Program wsparcia dla hodowców świń obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań w zarówno prewencyjnych jak i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

W rozmowie ze specjalistami ARiMR omawiamy 3 filary dostępnej pomocy, czyli dofinansowanie do bioasekuracji, wyrównanie kwoty obniżonego dochodu oraz tzw. osłonę finansową zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych.

Jak skorzystać z tego wsparcia, na jakich warunkach i czy pomoc jest adekwatna do skali problemu? Odpowiadamy w filmie.