W specjalnie wystosowanym komunikacie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim posiadaczom zwierząt o najważniejszych zasadach, których przestrzeganie pozwoli uniknąć wystąpienia choroby. Najważniejsze z nich to ograniczenie do minimum wizyt obcych osób na fermie oraz, co szczególnie ważne, kategoryczne unikanie wprowadzania do stada zwierząt niewiadomego pochodzenia, nie posiadających wymaganej dokumentacji weterynaryjnej. Przypomnijmy – to właśnie nielegalnie sprzedawane prosięta stały się źródłem wystąpienia ASF w kilku ogniskach choroby.

Agencja przypomina także o obowiązku zgłoszenia w biurach powiatowych wszelkich zmian dotyczących zwierząt. Zachęca także, by zmiany zgłaszać od razu po ich nastąpieniu. Fakt znalezienia martwych dzików należy niezwłocznie zgłosić w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym lub w biurze powiatowym ARiMR.

Warto także przypomnieć, w jaki sposób należy postępować w przypadku zaobserwowania w swoim stadzie oznak choroby.

Pierwsze symptomy ASF to wysoka gorączka (41-42ºC), której nie towarzyszy jednak osłabienie żerności świń, ani spadek ich aktywności. W dalszym przebiegu choroby pojawiają się takie objawy jak: sinica uszu, boków i brzucha, zmiany skórne, duszności, biegunka i niedowład zadu. U loch mogą wystąpić poronienia, a skóra martwych płodów pokryta jest wybroczynami. Śmierć zwierząt następuje kilka – kilkanaście dni po wystąpieniu pierwszych symptomów choroby.

Jeżeli zaobserwujemy w naszym stadzie wymienione objawy, bezzwłocznie należy poinformować o tym fakcie stosowne służby: powiatowego lekarza weterynarii, wójta lub burmistrza. Do czasu pojawienia się na terenie gospodarstwa służb weterynaryjnych należy powstrzymać się od wywożenia z gospodarstwa wszelkich produktów takich jak mięso, padlina, pasza czy słoma. Należy też uniemożliwić postronnym osobom dostęp do zwierząt.