W ekwiwalencie tusz z kraju wyeksportowano 56 tys. ton żywca o 8 proc. więcej rdr.