Do oddziałów terenowych ARR w Białymstoku, Lublinie i Warszawie wpłynęło blisko 1,5 tys. wniosków.

Pomoc została przyznana rolnikom, którzy sprzedali w sumie 49,1 tys. szt. świń o łącznej masie prawie 4,6 tys. ton.

Do końca sierpnia Agencja wypłaciła producentom całą przyznaną w ramach mechanizmu kwotę wsparcia: 6,8 mln zł (1,6 mln euro).

Komisja Europejska pod koniec marca przyznała Polsce pomoc finansową w ramach tzw. nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny. Chodziło o możliwość wypłacenia rekompensat rolnikom, których gospodarstwa znalazły się na obszarze objętym ograniczeniami wprowadzonymi z powodu wykrycia ASF u padłych dzików. Rolnicy z tego terenu ponieśli straty, gdyż cena tuczników spadła.

Strefa zagrożenia, czyli strefa buforowa, obejmowała 7 powiatów: 4 w województwie podlaskim, dwa w lubelskim i jeden w mazowieckim. Rekompensaty przysługiwały tym rolnikom, którzy od 26 lutego 2014 r. do 30 marca sprzedali trzodę.

Wysokość dopłaty (rekompensaty) wyniosła 35,7 euro do 100 kg masy tuszy po uboju. Przysługuje ona w przypadku uboju świń o masie od 50 kg oraz macior o masie od 160 kg. Podstawą wypłaty była faktura ze sprzedaży świń.