Jak zapowiedziało ministerstwo rolnictwa, lokalne jednostki administracyjne i agencje rządowe są zobowiązane do ścisłej współpracy w zwalczaniu chorób zwierząt. Ponadto środki finansowe z regionalnego funduszu na wypadek klęsk żywiołowych zostaną uwolnione na sfinansowanie środków bezpieczeństwa biologicznego i odbudowę produkcji trzody chlewnej.

Według filipińskiego ministra rolnictwa proklamacja umożliwi współpracę z różnymi agencjami, grupami hodowców świń i sektorem prywatnym w celu opracowania i wdrożenia planów awaryjnych dotyczących ASF.

Fundusz kryzysowy na walkę z ASF

Władze i instytucje państwowe, regionalne i lokalne mogą teraz zwalczać afrykański pomór świń dzięki środkom ze specjalnego funduszu kryzysowego. Obejmuje on ustanowienie punktów kontrolnych bezpieczeństwa biologicznego, wyposażenie personelu kwarantanny i punktów kontrolnych, wdrożenie kampanii informacyjnej ASF oraz rozbudowę systemu monitorowania i wczesnego ostrzegania.

Według filipińskiego ministerstwa rolnictwa od pierwszego wybuchu ASF w sierpniu 2019 r. choroba zwierząt rozprzestrzeniła się na 46 z 81 prowincji Filipin zabijając obecnie ponad 3 miliony świń w całym kraju.

 Kontrowersyjny import

W pierwszym kwartale 2021 roku produkcja wieprzowiny spadła o ponad ¼ w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Niedobór podaży doprowadził do gwałtownego wzrostu cen detalicznych wieprzowiny, czemu rząd zamierza przeciwdziałać zwiększonym importem w 2021 roku.

Pierwotny plan importu 404 000 ton wieprzowiny przy bardzo niskich taryfach importowych został zredukowany po protestach lokalnych polityków i branży związanej z produkcją wieprzowiny. Teraz na Filipiny powinno trafić tylko ponad 254 000 ton, przy czym taryfa celna w ramach tego kontyngentu powinna wynosić 10 proc. przez trzy miesiące, a następnie 15 proc. Poza subsydiowanym przywozem cła są o 10 punktów procentowych wyższe.