Według niemieckiego Federalnego Instytutu Badań Zdrowia Zwierząt (Friedrich Loeffler Institute, FLI) w 2017 roku w Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, Ukrainie, Czechach i Rumunii było 248 przypadków zachorowań ASF u świń domowych, a u dzików 3892. W 2018 r. (Stan na 7 sierpnia) odnotowano dotychczas 807 przypadków zachorowań u świń domowych (Polska, Ukraina, Rumunia, Łotwa, Litwa) i 3660 u dzików. Liczby nadal rosną z tygodnia na tydzień.

Na Łotwie afrykański pomór świń nadal rozprzestrzenia się. Ostatnio ASF stwierdzono w gospodarstwie posiadającym 15 tys. świń - był to największy wybuch choroby w stanie kraju Bałtyckim. ASF był wielokrotnie wykryty na Łotwie od 2014 r. u dzików, a także u świń domowych. W tym roku choroba wystąpiła już osiem razy - głównie w gospodarstwach z  posiadających od 4 do 20 świń.

Afrykański pomór świń to podlegająca obowiązkowi zgłoszenia choroba zwierząt dotykająca dzików i dzików. W afrykańskich krajach kleszcze przenoszą wirusa ASF. Nie odgrywają one żadnej roli w przenoszeniu w Europie. Tutaj przeniesienie następuje przez bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami (wydzieliny, krew, nasienie), przyjmowaniem odpadów spożywczych lub innych produktów wieprzowych i pośrednich ścieżek transmisji (pojazdów, skażonego sprzętu myśliwskiego, maszyn i urządzeń rolniczych, odzieży). Kontakt z krwią jest najskuteczniejszym sposobem przenoszenia. Po zakażeniu zwierzęta wykazują bardzo poważne, ale niespecyficzne ogólne objawy. ASF nie jest chorobą odzwierzęcą, zakaźną przenoszoną między zwierzętami i ludźmi, a zatem nieszkodliwą dla ludzi.

Biorąc pod uwagę obecny postęp ASF w Europie, w szczególności myśliwi są proszeni o zgłaszania zwiększonej częstotliwości występowania padliny (dzików) właściwym organom, aby zabezpieczyły odpowiednie próbki do badań (krew, węzły chłonne, śledziona, płuca). Oficjalnie według ekspertów.