Od ponad dziesięciu lat ani świnie, ani wieprzowina nie mogły opuszczać wyspy. Ale od stycznia ponownie możliwy jest eksport z części wyspy.

Wysiłki władz włoskich zostały nagrodzone

Komisja Europejska ogłosiła, że ​​eksport żywych zwierząt i produktów wieprzowych z niektórych obszarów, bez ograniczeń zdrowotnych zwierząt będzie ponownie dozwolony pod kontrolą właściwych władz. Wraz z ponowną oceną stref inne obszary na wyspie również będą podlegać mniej rygorystycznym restrykcjom niż wcześniej, ale te na obszarach wysokiego ryzyka nie zmienią się. Państwa członkowskie UE w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF) zatwierdziły odpowiednią propozycję KE w połowie grudnia. Jak powiedziała komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides, przyjęte zmiany nagradzają wysiłki włoskich władz krajowych i regionalnych oraz pokazują, że podejście UE do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa zadziałało. Jednak walka z ASF jest daleka od zakończenia, ponieważ choroba nadal występuje w 11 państwach członkowskich, w tym we Włoszech kontynentalnych.

Liczba ognisk drastycznie spadła

ASF jest endemiczny dla Sardynii od 1978 roku. Według Komisji Europejskiej w ciągu ostatnich siedmiu lat zintensyfikowano działania mające na celu zwalczanie choroby. Ich celem jest przede wszystkim usuwanie dzików i świń domowych, które wędrują w sposób niekontrolowany. Ponadto wdrożono kilka zaleceń pokontrolnych wydanych przez władze Brukseli. W efekcie drastycznie spadła liczba ognisk ASF na Sardynii, co potwierdzają również ostatni audyt Komisji UE z 2021 r. oraz nowe dane władz włoskich. Zmiany, o których teraz wprowadzono dla Sardynii, oficjalnie wejdą w życie w styczniu wraz z aktualizacją rozporządzenia UE. Umożliwia to eksport z części wyspy.