Na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pojawiła się informacja o wykryciu 14 w tym roku ogniska ASF w stadzie świń. Ognisko wirusa wykryte zostało w gospodarstwie w miejscowości Surminy, w gminie Banie Mazurskie, w powiecie gołdapskim (woj. warmińsko-mazurskim).

Zakażenie dotyczy stada liczącego 15 sztuk trzody chlewnej: 2 loch i 13 tuczników. Obecność wirusa ASF potwierdziły  wyniki badań laboratoryjnych próbek w PIWet - PIB Puławy. Nowe ognisko znajduje się na obszarze objętym ograniczeniami II (strega różowa), wymienionym w załączniku I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605 - podaje GIW.

"W gospodarstwie, w którym wykryto ognisko ASF, Inspekcja Weterynaryjna wdraża wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego." - czytamy w oficjalnym komunikacie Głównego Lekarza Weterynarii.