Większość przypadków stwierdzono niedawno w saksońskim okręgu Görlitz, ale kilka innych okręgów Brandenburgii również zgłosiło pojedyncze przypadki ASF.

Według aktualnych informacji z systemu informacji o chorobach zwierząt (TSIS), obecnie w trzech dotkniętych chorobą krajach federalnych - łącznie 3535 potwierdzonych przypadków ASF u dzików.

Do tej pory ogniska ASF w hodowlach świń domowych utrzymywały się w czterech dotkniętych gospodarstwach.

Według raportu środkowo-niemieckiego radia (MDR), saksoński rząd zdecydował się wytyczne dotyczące finansowania dla hodowców trzody chlewnej w Saksonii w związku z sytuacją rynkową spowodowaną przez ASF. Wytyczne finansowania zostały wydane wspólnie przez ministerstwo spraw społecznych i ministerstwo rolnictwa.

Wytyczne dotyczące finansowania małych zasobów są skierowane do małych ferm trzody chlewnej, w których jest mniej niż 100 zwierząt. Mają one otrzymać rekompensatę finansową, jeśli tymczasowo zaprzestaną działalności. Właścicielom ferm świń z niewielką liczbą zwierząt często trudno jest wdrożyć środki ochronne przeciwko inwazji ASF. Zgodnie z przekazanymi informacjami planowana dotacja to jednorazowa wypłata 300 euro za ubitą świnię. Łącznie do 2024 r. dostępnych jest 1,3 mln euro.

Bawaria przejmuje część dodatkowych kosztów ponoszonych przez hodowle tuczu na przygotowanie transportu świń, badania inwentarzowe, pobieranie próbek krwi, z udziałem lekarza weterynarii, wystawiania zaświadczeń i obsługi transportu. Środki wsparcia służą odciążeniu ferm trzody chlewnej z dodatkowych wymogów weterynaryjnych, które właściciele zwierząt muszą ponosić nie z własnej winy.

Także Saksonia przejmie te dodatkowe wydatki do kwoty 20 tys. euro w ciągu trzech lat na gospodarstwo. Na to finansowanie do końca 2024 r. dostępnych jest łącznie 900 tys. euro.