ASF w okręgu Rostock dotyczy firmy rodzinnej, która utrzymuje 4038 świń. Wcześniej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nie stwierdzono ASF ani u dzików, ani u świń.

Ferma dotknięta afrykańskim pomorem świń (ASF) jest częścią zamkniętego systemu, składającego się z trzech tuczarni i jednego budynku dla loch. Ferma loch znajduje się na Rugii i utrzymuje 1000 loch. Prosięta z tej fermy są hodowane w trzech fermach tuczu.

12 listopada na dotkniętej chorobą fermie tuczu stwierdzono pierwsze oznaki infekcji. Straty zwierząt rosły codziennie, osiągając 20 sztuk w poniedziałek. W poniedziałek rano nadzorujący lekarz weterynarii zawiadomił Urząd ds. Rolnictwa, Bezpieczeństwa Żywności i Rybołówstwa.

Próbki przebadane przez Krajowy Urząd ds. Rolnictwa, Bezpieczeństwa Żywności i Rybołówstwa oraz Instytut Friedricha Loefflera (FLI) potwierdziły obecność wirusa.

Według ministra rolnictwa landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego przywieziono z powrotem transport świń rzeźnych, które w poniedziałek wyjechały z fermy do rzeźni.