Badanie przeprowadzane jest za pomocą automatycznego ramienia, zakończonego głowicą, w trakcie przebywania lochy na stanowisku paszowym. System minimalizuje czas i wkład pracy ludzkiej, a także zmniejsza stres u zwierząt powodowany badaniem. Dzięki możliwości odłączenia ultrasonograficznego skanera istnieje możliwość wykonania badania manualnie. Dodatkowo system można przemieszczać na inne stanowiska, co ułatwia pracę i obniża koszty. Zapis obrazu może być wykonywany co 15 sekund w celu analizy, a także przesyłany przez Internet w przypadku konieczności konsultacji z ekspertem.