W ostatnich dziesięcioleciach technologia produkcji żywca wieprzowego uległa znacznym przeobrażeniom. Jej efektem jest nie tylko poprawa efektywności produkcji, lecz także ograniczenie nakładów pracy. Osiągane jest ono poprzez uproszczenie niektórych aspektów produkcji oraz zastąpienie pracy rąk ludzkich mechanizacją i automatyzacją. Przykładem takich zmian jest chociażby wyeliminowanie pracochłonnego usuwania odchodów poprzez wprowadzenie technologii chowu bezściołowego. Inne przykłady takowych zmian to wprowadzenie automatycznych poideł czy systemów karmienia znacząco redukujących nakłady pracy. W niniejszym artykule skoncentrujemy się właśnie na ostatnim z wymienionych zagadnień. Dziś bowiem bardzo rzadko możemy już spotkać powszechne jeszcze kilkadziesiąt lat temu karmienie zwierząt "z koryta". Jeżeli dziś takowe spotykamy, to zazwyczaj w drobnych gospodarstwach. Większość producentów swoje chlewnie wyposażyła w różnego typu automaty paszowe. Zalet tego typu urządzeń jest wiele. Przede wszystkim znacząco ograniczają nakłady pracy związane z karmieniem zwierząt. W przypadku obiektów wyposażonych w paszo-ciąg ograniczają się one w zasadzie wyłącznie do kontroli ich pracy. W mniejszych gospodarstwach automaty wciąż napełniane są ręcznie. Mimo to ich wykorzystanie również wiąże się z mniejszymi nakładami pracy - karmienie zwierząt odbywa się w takich gospodarstwach zwykle raz dziennie, a nie jak miało to miejsce jeszcze niedawno - dwa razy.

Automaty paszowe mają także inne zalety - stały dostęp do paszy sprawia, że przy odpowiednio dobranej wielkości karmnika w grupie zwierząt ograniczona zostaje konkurencja o dostęp do paszy. Zapewnia nam to mniejsze ryzyko występowania zachowań agresywnych oraz duże wyrównanie wagowe zwierząt.

Sam wybór rodzaju automatów paszowych nie jest jednak prostym zadaniem. Oferta tego rodzaju urządzeń jest bardzo szeroka i niejednego rolnika przyprawić może o zawrót głowy. W poniższym tekście nie odpowiemy naturalnie, jaki konkretny model automatu paszowego wybrać, przedstawimy jednak najważniejsze zagadnienia związane z wyborem i późniejszą eksploatacją automatów paszowych.

SKRZYNKOWY CZY TUBOMAT?

Mimo mnogości urządzeń dostępnych na rynku, wyróżnić można w zasadzie dwa główne typy automatów paszowych. Mowa tu o karmnikach skrzynkowych i tzw. tubomatach.

Automaty skrzynkowe, jak sama nazwa wskazuje, przybierają kształt sześcianu, przy czym jedna z jego ścian pochylona jest pod kątem, przez co dzieli urządzenie na dwie części. Górna z nich stanowi zasobnik paszy, dolna zaś stwarza dla zwierząt przestrzeń do wybierania pokarmu. Obie części oddzielone są od siebie metalową zasuwą, która pełni rolę regulatora ilości zadawanej mieszanki.

Najprostszym modelem są karmniki pojedyncze stosowane najczęściej w sektorach indywidualnego utrzymania loch. W chowie warchlaków i tuczników stosowane są zazwyczaj automaty podzielone na kilka sekcji, dzięki czemu pasza może być jednocześnie pobierana przez większą liczbę zwierząt.

Karmniki skrzynkowe różnią się również wielkością. Na rynku można spotkać mniejsze urządzenia przeznaczone dla warchlaków, jak i automaty do stosowania w żywieniu tuczników czy loch. Różny jest również materiał, z jakiego wykonano urządzenia. Najpopularniejsze są automaty, których poszycie wykonano z tworzywa sztucznego. Jego zaletą jest odporność na korozję i niski koszt zakupu. W ofercie niektórych producentów spotkać można także automaty o poszyciu wykonanym ze stali nierdzewnej. Są one bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne. Decydując się jednak na zakup takiego modelu, należy się liczyć z wyższą ceną urządzenia.

Drugim najpopularniejszym modelem automatów paszowych są wspomniane "tubomaty". Zbudowane są one z zasobnika (najczęściej wykonanego z tworzywa sztucznego o pojemności od kilkudziesięciu do kilkuset litrów, ramy, oraz misy, z której zwierzęta wybierają paszę). Misa może przybierać kształt zbliżony do okręgu lub prostokąta. Tubomaty z misą okrągłą montowane są zazwyczaj pośrodku kojca, tak żeby zwierzęta mogły pobierać paszą po całym jej obwodzie. Urządzenia o misie w kształcie kwadratu montowane są zazwyczaj pomiędzy dwoma kojcami, przez co jeden automat obsługiwać może dwie grupy trzody.

Zaletą tego rodzaju urządzeń jest duża liczba zwierząt, które mogą jednocześnie pobierać paszę z automatu. Ze względu na umiejscowienie tubomatów w centrum kojca warto jednak, by obiekt, w którym korzystamy z tego rodzaju urządzeń, wyposażony był w paszociąg. W przeciwnym razie co dzień czeka nas bowiem żmudne wchodzenie do kojców w celu uzupełniania paszy. Problem ten nie występuje w przypadku karmników skrzyniowych, które z powodzeniem możemy montować wzdłuż korytarza.

NA SUCHO CZY NA MOKRO?

Bardzo ciekawą opcją oferowaną przez wielu producentów wyposażenia jest system zwilżania paszy (tzw. funkcja papki). Jej zasada polega na tym, że w automacie paszowym instalowany jest zawór smoczkowy podłączony do instalacji wodnej budynku. Podczas wyjadania paszy świnie otwierają ów zawór, przez co następuje dozowanie wody, która następnie zostaje wymieszana z paszą. Takie rozwiązanie ma szereg zalet. Po pierwsze, w znaczący sposób ogranicza pylenie paszy. Dzięki temu nie tylko udaje się ograniczyć straty mieszanki, ale również poprawie ulegają warunki zoohigieniczne panujące wewnątrz obiektu. Inną zaletą tego rozwiązania jest wyższe pobranie paszy przez zwierzęta - świnie chętniej pobierają bowiem paszę o konsystencji gęstej "zupy" niż suchą mieszankę. Niestety, nie jest to rozwiązanie idealne - takie automaty trudniej jest utrzymać w czystości. Pamiętajmy również, że montaż karmników wyposażonych w system zwilżania paszy nie zwalnia nas z obowiązku wyposażenia kojców dla trzody w poidła automatyczne. W przeciwnym razie zwierzęta nie będą w stanie pobrać odpowiedniej ilości wody, co odbije się nie tylko na spadku produkcyjności, lecz także na pogorszeniu kondycji z drowotnej stada.

TAŃSZE NIE ZAWSZE LEPSZE

Ceny automatów paszowych są silnie zróżnicowane. Różnica ta wynika przede wszystkim z zastosowanych materiałów i wielkości urządzenia. Najtańsze karmniki skrzynkowe jednostanowiskowe kupić możemy już za niewiele ponad 200 zł. Na przeciwnym biegunie leżą tubomaty. Za urządzenie tego typu o pojemności ok. 100 l zapłacić musimy 1300-1500 zł. Niezależnie od rodzaju danego urządzenia podczas wyposażania nowego lub modernizowanego budynku zakup automatów stanowi potężny wydatek. Stąd też częstym kryterium wyboru danego modelu automatu paszowego pozostaje jego cena. Pamiętajmy jednak, że nie zawsze to, co tańsze, będzie się sprawdzać w naszej fermie. Dotyczy to również omawianego wyposażenia. Przy zakupie automatu paszowego uwagę zwrócić należy przede wszystkim na rodzaj materiału, z jakiego wykonane zostały metalowe elementy urządzenia. Na rynku znaleźć można elementy wykonane ze stali ocynkowanej bądź nierdzewnej. Choć automaty wykonane z blachy ocynkowanej mogą być nawet o połowę tańsze niż z "nierdzewki", przed ich zakupem należy się solidnie zastanowić. W agresywnym środowisku chlewni ocynk bardzo szybko się bowiem ściera, a metalowe elementy urządzenia w błyskawicznym tempie ulegają korozji. Dlatego więc, choć urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej są znacznie droższe, finalnie może się okazać, że użytkować będziemy je znacznie dłużej niż tańsze karmniki ze stali ocynkowanej. Przy wyborze danego modelu urządzenia warto zwrócić uwagę także na rodzaj materiału, z jakiego wykonano elementy łączące (śruby, nity etc.). Na nic bowiem zda się poszycie czy konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, gdy łączące je elementy w szybkim tempie ulegną korozji i zniszczeniu. Dlatego też w myśl przysłowia "skąpy traci dwa razy" zachęcamy do starannego przemyślenia rodzaju wybieranego przez nas wyposażenia. Często okazuje się bowiem, że to, co tańsze, finalnie okazuje się znacznie droższe.