KZP-PTCh w swoim komunikacie, podsumowuje odpowiedź MRiRW na temat działań w zakresie afrykańskiego pomoru świń.
MRiRW opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, mający na celu wprowadzenie podstawowych zasad bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie.

- Zważywszy na fakt, że po blisko 10 miesiącach od wystąpienia pierwszego przypadku ASF w Polsce powstał dopiero projekt nowych regulacji prewencyjnych, trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że jest to działanie priorytetowe rządu. Rozwiązania kryzysowe charakteryzują się tym, że są wprowadzane szybko. Mieliśmy świadomość zagrożenia dla naszego kraju już kilka lat temu, kiedy stwierdzono pierwsze przypadki wirusa na Białorusi. Był więc czas, aby przygotować się do walki z ASF - czytamy w komunikacie.

Związek przypomina szereg działań, o które można było zadbać jeszcze przed wystąpieniem pierwszego przypadku ASF na terenie Polski. Oczywiste było, że wirus prędzej czy później pojawi się na terenie naszego kraju. Według danych Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt, wirus wedruje 300 km/rok w kierunku Europy Zachodniej.

- Gdyby taka ustawa (nie projekt) wraz z programem bioasekuracji była gotowa zanim pojawiły się pierwsze przypadki ASF w Polsce, gdyby populacja dzików zostałaby poważnie ograniczona, gdyby zostały wyznaczone drogi tranzytowe ze wschodu na zachód, przy których parkingi byłyby wyposażone w zamykane pojemniki na odpadki żywnościowe, a inspekcja weterynaryjna dysponowałaby pełnym wykazem gospodarstw utrzymujących świnie (w tym tych, które nie spełniają zasad bioasekuracji), wreszcie gdyby społeczeństwo zostało uświadomione poprzez akcje medialne o zagrożeniach związanych z rozprzestrzenianiem wirusa ASF, moglibyśmy powiedzieć, że Polska jest przygotowana do walki z ASF. Tymczasem możemy mówić, że wprowadziliśmy dobry system monitorowania rozprzestrzenia się choroby oraz posiadamy procedury w przypadku stwierdzenia jej wystąpienia. Brakuje wielu elementów systemu zabezpieczenia i prewencji, który mozolnie dopiero się tworzy - podsumowuje KZP-PTCh.