Według ministra środowiska Bawarii, jednym z celów jest, w razie potrzeby, aktywne wspieranie innych krajów związkowych, aby jak najszybciej ograniczyć obecność ASF.

Na przykład wzdłuż autostrad, na obszarze graniczącym z Turyngią, Saksonią i Czechami wzniesione zostaną stałe ogrodzenia chroniące przed zwierzyną. Prace budowlane na łącznej długości 500 km dobiegają końca. Ponadto kolejne 3 miliony euro zostanie zainwestowane w dodatkowy materiał do budowy ogrodzenia.

Ogrodzenia można ustawić w sposób ukierunkowany, a władze na miejscu mogą uzyskać wsparcie w tworzeniu stref podstawowych w przypadku pojawienia się epidemii w Bawarii.

Bawarski plan ramowy dotyczący afrykańskiego pomoru świń nadal zapewnia ogólnokrajowe skoordynowane, szybkie i ukierunkowane podejście. Na początku tego roku zdecydowano o pakiecie obronnym przed ASF, który obejmuje szerokie środki zapobiegawcze. Na przykład istniejący program motywacyjny dotyczący intensywnego polowania na dziki w bieżącym roku łowieckim został rozszerzony w całej Bawarii o samce dzików.

Ponadto dodatek na wydatki związane z odstrzałem dzików w przygranicznych okręgach Turyngii, Saksonii i Czech został zwiększony z 20 do 100 euro na dzika.