Dla grup, które będą chciały wdrożyć systemy jakości, zgodne ze swoich profilem, przygotowano dotacje roczne w wysokości od ok. 1000 do 3000, które otrzymywać będą mogły przez pięc kolejnych lat. Te pieniądze będzie można przeznaczyć na dotowanie działań mających zwiększać popyt na produkty, budowanie świadomość u konsumentów itp.

Rolnicy dowiedzieli się także, że powołany przez MRiRW w czerwcu ubiegłego roku Zespół ekspertów pracuje obecnie m.in. nad wprowadzeniem możliwości zaliczkowania grup nowopowstających oraz stworzenie regulacji prawnych przyspieszających zwrot podatku VAT.

Krajowe spotkanie ma zakończyć się debatą, której tematem będą aktualne problemy związane z funkcjonowaniem grup producentów.

Źródło: farmer.pl