Akcja ma charakter ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego i lubelskiego. Oczywiście, w spotkaniach mogą wziąć udział również zainteresowani rolnicy z województw sąsiadujących.

Szkolenia są bezpłatne i przeznaczone dla rolników utrzymujących stada powyżej 20 loch. Będą odbywały się w okresach jesienno-zimowych, w dwóch etapach. Planowany początek pierwszego etapu: styczeń 2014 r. Spotkania będą dwudniowe, łącznie 16 godzin wykładów połączonych z dyskusją, w grupach 20 osobowych.

Szkolenia będą obejmowały taką tematykę jak: optymalne wykorzystanie potencjału hodowlanego świń oraz wszelkie czynniki wspomagające rozród stada. Nie zostanie też pominięte właściwe postępowanie z prosiętami, a także z lochą - przed i po porodzie. Oczywiście nowoczesna produkcja i hodowla świń nie może przynosić wymiernych korzyści bez dbania o status zdrowotny zwierząt. Dlatego na spotkaniach zostanie szeroko omówiona tematyka profilaktyki zwierząt i bioasekuracji.

Projekt jest realizowany w ramach operacji szkoleniowej objętej umową o przyznanie pomocy dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Organizatorem jest Konsorcjum w składzie, którego na czele stoi Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS", a także Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach, Instytut Zootechniki PIB, Wielkopolska Izba Rolnicza, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Mazowiecka Izba Rolnicza, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego oraz Izba Rolnicza w Opolu.