Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wkrótce wejdzie w życie nowa forma pomocy dla producentów trzody chlewnej z terenów objętych strefami ASF. Wsparcie to ma na celu wyrównanie dochodów rolników, którzy ze względu na włączenie ich gospodarstw do stref bioasekuracji, sprzedawali wyprodukowany żywiec po cenie niższej niż rynkowa. Przepisy umożliwiające ubieganie się o wspomnianą pomoc wejdą w życie 10 lutego.

Jak informuje ARiMR, o pomoc będą mogli ubiegać się osoby fizyczne, mikroprzedsiębiorstwa, oraz małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się chowem trzody chlewnej, które prowadzą swoją działalność na terenie strefy czerwonej (obszar objęty ograniczeniami) i niebieskiej (obszar zagrożenia), a także z obszarów zapowietrzonych i zagrożonych (wyznaczonych w promieniu 3 i 10 km od ogniska ASF).

Jak podaje agencja, wsparcie nie będzie przysługiwało do świń:

  • do których producent świń otrzymał pomoc w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, lub
  •  do których producent świń otrzymał pomoc w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny, lub
  • do których producent świń otrzymał pomoc w ramach krajowych programów wsparcia, lub przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi, lub
  • które producent świń sprzedał w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Wnioski będzie można składać w powiatowych biurach ARiMR w terminie ogłoszonym przez agencję. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej ARiMR.

>>>>>> Czytaj więcej: Jaka pomoc za utratę dochodu za sprzedane świnie od lipca 2017 r.?

>>>>>> Temat afrykańskiego pomoru świń, i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku trzody chlewnej poruszony zostanie podczas tegorocznej edycji konferencji „Nowoczesna Produkcja – Świnie”, która odbędzie się 1 marca w Licheniu Starym. Zarejestruj się już dziś!